שאילתות

מובאות להלן דוגמאות נבחרות של שאילתות שהגשתי במהלך כהונתי בכנסת: