חוקים שאושרו

במהלך כהונתי כחבר בכנסת ה-18, העברתי 40 חוקים בקריאה שניה ושלישית, שיא של כל הזמנים לחבר כנסת בקדנציה אחת. במהלך כהונתי כחבר בכנסת ה-19, העברתי 38 חוקים חדשים, וסבך הכל נכנסו לספר החוקים 78 חוקים שיזמתי. להלן פירוט החוקים:

הצעת חוק תאגידים לניהול משותף של זכויות יוצרים ומבצעים, התשע"ד–2014: אושרה בקריאה שלישית ונכנסה לספר החוקים

הצעת חוק תאגידים לניהול משותף של זכויות יוצרים ומבצעים, התשע"ד–2014: אושרה בקריאה שלישית ונכנסה לספר החוקים

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית את הצעת החוק הקובעת כי בעל זכויות יוצרים בסרט ישראלי יהא רשאי לתת רישיון לשימוש בזכות היוצרים שלו וכן לקבל תמלוגים בגין השימוש בסרט, וזאת גם באמצעות תאגיד לניהול משותף של זכויות...