חוקים שאושרו

במהלך כהונתי כחבר בכנסת ה-18, העברתי 40 חוקים בקריאה שניה ושלישית, שיא של כל הזמנים לחבר כנסת בקדנציה אחת. במהלך כהונתי כחבר בכנסת ה-19, העברתי 38 חוקים חדשים, וסבך הכל נכנסו לספר החוקים 78 חוקים שיזמתי. להלן פירוט החוקים: