חוקים שאושרו

במהלך כהונתי כחבר בכנסת ה-18, העברתי 40 חוקים בקריאה שניה ושלישית, שיא של כל הזמנים לחבר כנסת בקדנציה אחת. במהלך כהונתי כחבר בכנסת ה-19, העברתי 38 חוקים חדשים, וסבך הכל נכנסו לספר החוקים 78 חוקים שיזמתי. להלן פירוט החוקים:

הצעת חוק להגבלת שכר טרחת עורך דין וגבייתו באמצעות ההוצאה לפועל (קביעת זכאות לתגמולים של ניצולי שואה לפי החלטה מינהלית) (תיקוני חקיקה), התשע"ד–2014: אושרה בקריאה שלישית ונכנסה לספר החוקים

הצעת חוק להגבלת שכר טרחת עורך דין וגבייתו באמצעות ההוצאה לפועל (קביעת זכאות לתגמולים של ניצולי שואה לפי החלטה מינהלית) (תיקוני חקיקה), התשע"ד–2014: אושרה בקריאה שלישית ונכנסה לספר החוקים

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית את הצעת החוק הקובעת  הגבלה על גובה שכר הטרחה המשולם לעורכי דין בעד טיפול בתביעה לתגמולים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957, שהסתיימה בקביעת זכאות לתגמולים לפי החלטת שר האוצר,...

הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון – שינויים בתקציב הביטחון), התשע"ד–2014: אושרה בקריאה שלישית ונכנסה לספר החוקים

הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון – שינויים בתקציב הביטחון), התשע"ד–2014: אושרה בקריאה שלישית ונכנסה לספר החוקים

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית את הצעת החוק הקובעת הוראות לעניין הגברת הפיקוח של הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון על העברות כספיות המתבצעות במסגרת תקציב הביטחון. הצעת החוק היא פרי יוזמתם המשותפת של ח"כ יריב...

הצעת חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (יישוב מוקדם של הסכסוך), התשע"ד–2014: אושרה בקריאה שלישית ונכנסה לספר החוקים

הצעת חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (יישוב מוקדם של הסכסוך), התשע"ד–2014: אושרה בקריאה שלישית ונכנסה לספר החוקים

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית את הצעת החוק הקובעת כי בתובענה ראשונה בסכסוך משפחתי תהיה חובה על הצדדים לפתוח את ההליך בדרך של הליך מקדמי ביחידת הסיוע שמטרתו הגעה להסדר טרם ההליך המשפטי עצמו. הצעת החוק היא פרי...