תקנון הכנסת

יו"ר ועדת הכנסת ח"כ יריב לוין מגיש את תקנון הכנסת המעודכן ליושב ראש הכנסת השמונה עשרה ראובן ריבלין

יו"ר ועדת הכנסת ח"כ יריב לוין מגיש את תקנון הכנסת המעודכן ליושב ראש הכנסת השמונה עשרה ראובן ריבלין

תקנון הכנסת הוא קובץ תקנות, כללים והוראות שגיבשה הכנסת במהלך השנים, המסדיר את נוהלי עבודתה. ועדת הכנסת היא הגוף המוסמך לגבש תקנון לכנסת ולהכניס בו שינויים. ב-30 במאי 2012, לאחר עבודה שנמשכה שלוש שנים בוועדת הכנסת בראשותו של יו"ר הוועדה ח"כ יריב לוין,  בעזרת צוות הוועדה בראשות מנהלת הוועדה גב' אתי בן-יוסף והיועצת המשפטית של הוועדה  עו"ד ארבל אסטרחן, אישרה מליאת הכנסת תקנון חדש.

בתקנון החדש נעשו שינויים מהותיים המתאימים את עבודת הכנסת לעידן הנוכחי, והוא ערוך באופן התואם את מהלך העבודה במליאת הכנסת ובוועדות. עוגנו בו נהגים רבים שהתבססו בעבודת הכנסת ולא הופיעו בתקנון הקודם, וכן חוות דעת והנחיות של היועץ המשפטי לכנסת שניתנו בעשרות השנים האחרונות. התקנון עוסק בפרטי הפרטים של נוהלי עבודת הכנסת ומקבץ את כולם במסמך מנחה אחד.

לצפיה בתקנון הכנסת בנוסחו המעודכן ליום 30 במאי 2012