מיגוניות ופתרונות מיגון בעיר רמלה

לצפיה בשאילתה

לצפייה בתשובת השר:

לצפיה בתשובת השר נספח א' נספח ב'