השר לוין מבקר בבית אריה ואלפי מנשה

השר לוין מבקר בבית אריה ואלפי מנשה, צפו: