הצעת חוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם (תיקון – פיצוי בעלי עסקים), התשע"ד–2014

בעקבות השיח הציבורי שמתקיים בימים אלה על חרמות ופגיעות ממוניות ואחרות הצפויות מצד מדינות העולם השונות וארגונים נגד תאגידים ועסקים בבעלות של אזרחים ישראלים הפועלים באזור יהודה והשומרון ובירושלים – ראוי שמדינת ישראל, תעמוד לצידם ותעניק להם את הפיצוי המגיע להם, בגין הנזקים הכלכליים שייגרמו להם כתוצאה מהחרמות המדוברות.

בהצעת החוק מוצע לקבוע ששר האוצר יקבע הוראות לעניין פיצוי מאוצר המדינה לבעלי עסקים שהם אזרחי ישראל שנפגעו עקב חרם על מדינת ישראל. גובה הפיצוי ייקבע בידי ועדה שתמנה הממשלה.

לצפיה בהצעת החוק