הצעת חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (יישוב מוקדם של הסכסוך), התשע"ד–2014: אושרה בקריאה שלישית ונכנסה לספר החוקים

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית את הצעת החוק הקובעת כי בתובענה ראשונה בסכסוך משפחתי תהיה חובה על הצדדים לפתוח את ההליך בדרך של הליך מקדמי ביחידת הסיוע שמטרתו הגעה להסדר טרם ההליך המשפטי עצמו. הצעת החוק היא פרי יוזמתם המשותפת של ח"כ מרב מיכאלי וח"כ יריב לוין.

החוק שאושר קובע כי בתובענה ראשונה בסכסוך משפחתי תהיה חובה על הצדדים לפתוח את ההליך בדרך של הליך מקדמי ביחידת הסיוע . הגשת התובענה תיחשב כהגשת כתב תביעה לערכאה שאליה הוגשה הבקשה.  לאחר פתיחת ההליך יוזמנו הצדדים למספר פגישות מידע, היכרות ותיאום ביחידת הסיוע שליד הערכאה השיפוטית אליה הוגשה הבקשה (להלן – פגישת מהו"ת) במסגרתה ייערך על ידי גורם מקצועי מהתחום הטיפולי אבחון ראשוני של הסכסוך המשפחתי ובדיקה של רצונותיהם וצורכיהם של הצדדים. כן יינתנו להם מידע והכוונה על הדרכים האפשריות העשויות לסייע להם ליישב את הסכסוך ביניהם בהסכמה ובדרכי שלום ולהתמודד עם השפעותיו לרבות באמצעות ייעוץ, גישור, טיפול משפחתי או זוגי, גירושין בשיתוף פעולה ועוד. בתום פגישות המהו"ת ורק לאחר שנעשה ניסיון ליישוב הסכסוך בדרכי שלום, תמליץ יחידת הסיוע על הפנית ההליך ליישוב בדרכים חלופיות (אם יסכימו לכך הצדדים) או להפנות את הצדדים להתדיינות משפטית. לא הושגה הסכמה בין הצדדים, הם יוכלו להגיש כתבי תביעה ולנהל הליכים משפטיים (הכוללים סעדים ומזונות זמניים) לפי הוראות סדרי הדין החלות על כל אחת מהערכאות השיפוטיות.

החוק שאושר מקים מסלול מקדמי ומהיר להסדרת הסכסוך המשפטי בלא צורך בניהול הליך משפטי מלא. בדרך זו יגדל הסיכוי כי הצדדים יגיעו להסדר ההולם את צרכיהם, באווירה טובה יותר ותוך צמצום הנזק לצדדים שלישיים דוגמת ילדי בני זוג המצויים בהליכי גירושין. החוק שאושר מבטיח כי לצדדים יינתן סיוע מקצועי כדי להגיע להסדר, תוך שמירה קפדנית על זכותם להתדיין בהליך משפטי בתוך פרק זמן קצר, במידה ולא הגיעו לכלל הסדר.

לצפיה בנוסח החוק כפי שאושר בקריאה השלישית (עמוד 116)

 לצפיה בנוסח הצעת החוק כפי שהוגשה ואושרה בקריאה הטרומית