הצעת חוק להגבלת שכר טרחת עורך דין וגבייתו באמצעות ההוצאה לפועל (קביעת זכאות לתגמולים של ניצולי שואה לפי החלטה מינהלית) (תיקוני חקיקה), התשע"ד–2014: אושרה בקריאה שלישית ונכנסה לספר החוקים

מליאת הכנסת איהצעת-חוקשרה בקריאה שניה ושלישית את הצעת החוק הקובעת  הגבלה על גובה שכר הטרחה המשולם לעורכי דין בעד טיפול בתביעה לתגמולים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957, שהסתיימה בקביעת זכאות לתגמולים לפי החלטת שר האוצר, בתביעה פרטנית ובתביעה מאוחדת ל-50 תובעים לפחות. עוד נקבע כי לא יתאפשרו הליכים לגביית שכר הטרחה באמצעות ההוצאה לפועל במקרים אלה. הצעת החוק היא פרי יוזמתם המשותפת של ח"כ יצחק כהן, ח"כ יריב לוין וחברי כנסת נוספים.

לצפיה בנוסח החוק כפי שאושר בקריאה השלישית (עמוד 140)

לצפיה בהצעת החוק כפי שהוגשה ואושרה בקריאה הטרומית