הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון – שינויים בתקציב הביטחון), התשע"ד–2014: אושרה בקריאה שלישית ונכנסה לספר החוקים

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית את הצעת החוק הקובעת הוראות לעניין הגברת הפיקוח של הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון על העברות כספיות המתבצעות במסגרת תקציב הביטחון. הצעת החוק היא פרי יוזמתם המשותפת של ח"כ יריב לוין, ח"כ זאב אלקין, ח"כ עפר שלח וח"כ מרב מיכאלי.

החוק שאושר קובע כי העברת סכומים בין תכניות בתקציב הביטחון תהיה טעונה את אישור הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון אם הסכום עולה על 50 מיליון שקלים חדשים או על 50% מהתכנית המקורית,  הנמוך מביניהם. כן מסמיך החוק שאושר את הממשלה לקבוע כי החל מסכום מסוים, שתקבע הממשלה בהחלטתה, יהיה השינוי בתכניות בתקציב הביטחון שסכומיהן מוצאים במטבע חוץ טעון את אישור הוועדה המשותפת, ולא הודעה בלבד כפי שקובע החוק כיום.

בנוסף, החוק שאושר קובע ומבהיר כי ההוראות לעניין העברת תקציבים בין תכניות בתקציב הביטחון חלות הן על העברות תקציביות בין תכניות באותו תחום פעולה והן על העברות תקציביות בין תכניות בתחומי פעולה שונים.

החוק שאושר נותן בידי הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון וועדת הכספים לעניין תקציב הביטחון, כלים פיקוחיים טובים יותר על העברות תקציביות במסגרת תקציב הביטחון, וזאת על ידי הגדלת היקף ההעברות הכספיות המחייבות את אישור הוועדה.

לצפיה בנוסח החוק כפי שאושר בקריאה השלישית (עמוד 80)

לצפיה לצפיה בנוסח הצעת החוק כפי שהוגשה ואושרה בקריאה הטרומית