בואו להכיר את יריב

יליד ירושלים, שנת 1969. נשוי ליפעת ואב לעידן, ניב ועדי.

 החזון שלי – נאום הבכורה בכנסת:

 

פעילות בכנסת העשרים והממשלה ה-34:

*שר התיירות.

*השר המקשר בין הממשלה והכנסת.

*ממלא מקום יו"ר ועדת השרים לענייני חקיקה.

*חבר הקבינט החברתי-כלכלי.

*חבר קבינט הדיור.

* יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון הזמנית.

* חבר צוות המשא ומתן הקואליציוני של הליכוד.

* חבר הוועדה המסדרת.

 

פעילות בכנסת התשע עשרה:


* 38 חוקים שיזם יריב במהלך כהונת הכנסת התשע עשרה עברו בקריאה שניה ושלישית ונכנסו לספר החוקים.

* יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון.

* יושב-ראש הקואליציה.

* יושב-ראש סיעת הליכוד.

* יושב-ראש ועדת הכנסת.

* יושב-ראש הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון.

* יושב-ראש הוועדה המשותפת לתקציב הכנסת.

* יושב-ראש הוועדה המסדרת.

* נציג הכנסת בוועדה לאיתור היועץ המשפטי לממשלה.

* חבר ועדת החוקה, חוק ומשפט.

* חבר ועדת החינוך, התרבות והספורט.

* יושב-ראש משותף של שדולת ארץ ישראל בכנסת.

* יושב-ראש משותף של השדולה לתחבורה בת קיימא.

* יושב-ראש קבוצת הידידות הפרלמנטרית ישראל-פנמה.

 

פעילות בכנסת השמונה עשרה:

* 40 חוקים שיזם יריב במהלך כהונת הכנסת השמונה עשרה עברו בקריאה שניה ושלישית ונכנסו לספר החוקים – שיא של כל הזמנים לחבר כנסת בקדנציה אחת.

* יושב-ראש ועדת הכנסת. במסגרת התפקיד הוביל את גיבושו של תקנון חדש לכנסת.

* יושב-ראש הוועדה המשותפת לתקציב הכנסת.

* נציג הכנסת בוועדה לאיתור היועץ המשפטי לממשלה.

* יושב-ראש ועדה משותפת של ועדת הכנסת וועדת החוקה, חוק ומשפט להצעת חוק סדרי השלטון  והמשפט (ביטול החלת המשפט, השיפוט והמינהל) (עריכת משאל עם). הוביל את מהלך אישור החוק המחייב קיום משאל עם בכל מקרה של כוונה למסור שטח ריבוני של מדינת ישראל.

* חבר בוועדת החוקה, חוק ומשפט.

* חבר הועדה הציבורית לבדיקת כשירות מועמדים למשרת היועץ המשפטי לכנסת.

* חבר בוועדה משותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט וועדת הכספים לעניין תקציב החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה.

* חבר בוועדת הפירושים.

* ממלא-מקום חבר בוועדת החוץ והבטחון.

* יושב-ראש קבוצת הידידות הפרלמנטרית ישראל – סיירה ליאון.

* יושב-ראש השדולה לקידום התחבורה הציבורית בישראל.


פעילות ציבורית נוספת:

* סגן ראש לשכת עורכי הדין בישראל (1999 – 2007).

* חבר הצוות המשותף לנציגות השופטים וללשכת עורכי הדין לעניין בדיקת דרכי בקרה  על  התנהלות  שופטים (2007-2006).

* חבר דירקטוריון קרן התרומות של תוכנית הסיוע המשפטי לנזקקים "שכר מצווה" (2005 – 2009).

* יו"ר המטה לביקורת השלטון של הליכוד (2006 – 2009).

* יו"ר סניף הליכוד במודיעין (2003- 2009).

* חבר לשכת הליכוד, מרכז הליכוד, מזכירות הליכוד וועדת הבחירות המרכזית של התנועה.

* ציר מטעם הליכוד לועידת ההסתדרות ה – 17 (1994 – 1998).

* חבר ועדת החוקה של ועידת הליכוד (2004).

* סגן יו"ר תא הסטודנטים של הליכוד "גלעד – אביב" באוניברסיטה העברית בירושלים (1992 – 1993).

 

השכלה וניסיון מקצועי:

* בוגר הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים.

* בוגר מצטיין של האולפן לערבית של חיל המודיעין.

* עורך דין בתחומי המשפט האזרחי-מסחרי (1996 – 2009).

* חבר דירקטוריון מרכז הפועל (2003 – 2004).

* חבר דירקטוריון החברה לפיתוח מזרח ירושלים (2003 – 2006).

 

פרסומים:

* לוין יריב, (1995).  מילון למונחים כלכליים עברי-ערבי-אנגלי, ערבי-עברי-אנגלי, אנגלי-ערבי-עברי.  מהדורה ראשונה  –  ירושלים: קסת.  מהדורה שניה (2010)  –  ירושלים: מינרוה. זוכה פרס חיל המודיעין "מלה בסלע" לחיבורים מצטיינים בתחום מחקר השפה הערבית.

*מאמרי דעה בעיתונות ובאתרי אינטרנט

יריב בתוכנית מצב האומה: