אושרה הצעת חוק הוזלת מחירי הנופש של השר לוין

הלילה אושרה בקריאה שניה ושלישית הצעת החוק שלי להוזלת מחירי הנופש בישראל.

התכנית תביא לייעול, קיצור ופישוט משמעותי של הליכי התכנון והבנייה של מלונות בישראל, הגדלה משמעותית של מספר חדרי המלון ולהוזלה של מחירי החופשות בישראל.
השלמת חקיקת חוק המלונות היא הצעד המשמעותי ביותר שנעשה אי פעם במטרה להוזיל את מחירי הנופש בישראל. החוק יאפשר הקמה מיידית של אלפי חדרי מלון, ועם כדאיות כלכלית. החוק שומר בקפדנות על ערכי הסביבה והחופים, ובכלל זה שומר על מעמדה של הועדה לשמירת הסביבה החופית כאחראית למנוע פגיעה בחופים. כל הניסיונות לטעון כאילו ישנו חשש לפגיעה בחופים או שנעשו תיקונים שמנעו פגיעה כזאת, הם לא יותר מדמגוגיה חסרת בסיס.
הגדלת ההיצע והדגש שניתן על הקמת מלונות עממיים יביא סוף סוף להורדת מחירי הנופש ויהפוך את ישראל לאטרקטיבית הן לתיירים המגיעים מחו"ל והן לאזרחי ישראל.
אזרחי ישראל זכאים לנפוש במחיר השווה לכל נפש ואני נחוש להמשיך לפעול להגברת התחרות ולהורדת מחירים.

עיקרי החוק:

– לראשונה, בתי מלון יוגדרו כתשתית לאומית ויאושרו באופן מהיר ופשוט בוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל).
המשמעות: ייעול וקיצור הליכי התכנון והבנייה. כמו כן, אפשרות לקבלת היתר לרשת של מלונות בכל הארץ בועדה אחת ובהליך מהיר.
– לראשונה, יוקמו ועדות משנה לענייני תיירות בוועדות המחוזיות, ועדות אלו וכן ועדות מקומיות עצמאיות יוכלו לאשר תוספת של עד 20% משטח המלון לטובת מגורים במסגרת הקמה או הסבה או הרחבה של בתי מלון.
המשמעות: הגברת הכדאיות הכלכלית, הקטנת הסיכון ליזמים, ומתן אפשרות לקבל אשראי להקמת מלונות.

התוצאה: גידול מיידי במספר חדרי המלון, הגברת התחרות והוזלת מחירי הנופש בישראל.